Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği Ücretsiz İndir

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği, yargılama, icra vb. dava durumlarında anlaşmazlık olduğu zamanlarda kullanılan dilekçe örneğidir. En basitinden örnek vermek istersek, aracınızın değer kaybı için tarafınıza ödeneceği belli olan tutara itiraz edilmesi gibi. Geçtiğimiz senelerde benim haklı olduğum bir kazada aracım için değer kaybı talep ettim. Ancak tarafıma verilmesi gereken tutardan çok az miktarlar teklif edildi. Bu durumda bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği temin ederek itirazımı gerçekleştirdim.

Bu dilekçe örneğini doldururken dikkatli olmalı ve yazdıklarımızı iyice okumalısınız. Raporun hakim karşısında geçerli olabilmesi için eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Yoksa dilekçeniz reddedilir ve tekrar bir dilekçe vermek zorunda kalabilirsiniz.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Hangi Durumlarda Yazılır?

Öncelikle bilirkişi, herhangi bir yargı durumunda, alakalı konuda uzman olan ve bu konuda uyuşmazlık yaşandığında başvurulan kişidir. Bu kişi uzamandır ve normal şartlarda hukuka aykırı davranması ciddi suç işlemeye girer. Ancak bazı durumlarda bilirkişi tarafından hazırlanan raporlar, yargı sürecine dahil olan kişinin isteklerini karşılayamamaktadır. Bu gibi durumlarda bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi hazırlanır ve hakime sunulur.

Birçok davada yetki verilen bilirkişiler, hakimin teknik bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda görev alır. Bu görevler içerisinde aracılık hizmetleri, kıdem tazminatı hesaplama ve araç değer kaybı hesaplama gibi konular yer alır.

Bilirkişi, tek veya heyet olarak bir konu üzerinde araştırma yapabilmekte. Gerekli olduğu durumlarda hakim ve mahkeme kararı ile taraflar ile sözlü görüşmeler yapabilmektedirler. Bu kişi veya heyetlerin araştırma yaptığı konularda tarafsız ve kanunlara uygun bir şekilde rapor hazırlaması gerekir. Bu raporlar hazırlandıktan sonra hakime sunulur ancak taraflar, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ile karşılıkta verebilirler. Hakim iki tarafıda inceler ve son olarak kararını açıklar.

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi, davanın seyrini önemli bir şekilde değiştirebilir. Eğer haklı olduğunuz konularda raporda bir yanlışlık, eksiklik veya taraf tutma gibi durumlar var ve bunu ispatlayabilirseniz dava aleyhinize dönecektir. Bütün bunlardan dolayı, rapora itirazdan çekinmemenizi ve kanunlara uygun bir şekilde itiraz dilekçenizi hazırlayarak iletmenizi öneriyorum.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi için Ne Kadar Sürem var?

Eğer davada haksızlık veya bir yanlışlık sezerseniz hemen bilirkişi raporuna itiraz etmeniz gerekebilir. Kaybedeceğiniz bir davada bu itirazlar ile sonuçlar aleyhinize dönebilir. Ancak yeterli ve doğru bilgiler sunduğunuzdan emin olmanız gerekiyor.

Bu raporlar çıktıktan sonra itiraz etmek için iki hafta kadar bir süreniz vardır. Bu süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi hazırlamanız ve hakime veya yetkili kişilere iletmeniz gerekir. Ancak sürenin son günü tatil günlerine denk gelirse, ilk iş günü, itiraz dilekçesi teslimi için son gün olarak sayılır.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Ederken Yardım Alabilir miyim?

Eğer hakkını olanı tam olarak nasıl savunacağınızı bilmiyorsanız elbette bir avukattan yardım alabilirsiniz. Birçok kişi bu gibi durumlarda avukatlar ile beraber ilerlemekte ve haklarını daha iyi savunabilmektedir.

Ancak bilirkişi raporuna itiraz için avukat şart değildir. Bunun için en aşağıda paylaştığım bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği indirerek sizde başvurabilirsiniz. Ancak raporu doğru doldurmanız gerekiyor. Nasıl dolduracağınızdan bahsettik ve iyice okumanızı tavsiye ediyorum.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bilirkişi uzmanı olduğu konuda hakimin kararı ile bir araştırma yapar. Yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgileri raporla veya sözlü olarak mahkemede hakime iletir. Raporda yer alan teknik hatalar, taraf tutulması şüphesi veya doldurulması gereken kısımların es geçilmesi gibi durumlarda hemen itiraz dilekçesi yazılır. Aşağıya örnek bir itiraz dilekçesi linkini ekledim. Buradan dilekçeyi indirebilirsiniz. Ancak dilekçeyi doldururken okumaya devam edin.

İndirdiğiniz dilekçe örneğine öncelikle konuyla alakalı bilgi yazılmalı. Taraflar, dosya numaraları ve gerekli bütün diğer kısımları doldurmanız gerekiyor. Bütün bu teknik verileri doldurduktan sonra tarafınıza yazılmış olan rapora itiraz sürecine geçebilirsiniz.

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi yazarken öncelikle sizi rahatsız eden ve yanlış olduğunu bütün konulara, resmiyetinizi ve samimiyetinizi koruyarak itirazınızı yazmalısınız. Bu konular uzun ve karışıksa maddeler halinde sıralamanız, daha anlaşılır olması için güzel bir ayrıntı olacaktır. Rapora itirazınızı tamamladıktan sonra ek rapor alınmasını, eksikliklerin giderilmesini veya konuya uygun bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa onu yazmalısınız. En son tarih ve imzanızı atarak raporu tamamlayabilirsiniz.

İndirmeden direk kopyalamak isteyen kişiler için aşağıya raporun açık halini ekledim.

………………………….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZDA BULUNAN DAVACI/DAVALI:

VEKİLİ:

DAVALI/DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: ….. Esas numaralı dosya kapsamında ……. tarihli Bilirkişi Raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemenizde görülmekte olan davada, ……….. tarihli Bilirkişi Raporunda aşağıda tespit edilen hatalar, eksiklikler veya teknik sorunlar nedeniyle hukuka aykırıdır.

(Buraya maddeler halinde veya paragraf olarak hukuka aykırı veya eksik bilgileri yazınız)

Bilirkişinin raporda yer verdiği………………………..durumlar geçersiz veya haksızlık içeriyor. (Bu kısıma tespitleriniz söylemek istediklerinizi ve kanıtlarınızı yazabilirsiniz)

        Daha önceki dilekçelerimizde sunduğumuz ……………………. Beyanlarımızda haklılığımız bilirkişi tarafından dikkate alınmamış olup, raporda da çelişkiler bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan sebepler ile gerçeklikten ve hukuki dayanaktan yoksun bulunan bilirkişi raporuna itirazlarımızı sunma zaruri yeti hasıl olmuştur.

TALEP VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan ve göz önüne alınacak sebepler ile mahkemenizden alınan ……. Tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız ile itirazlarımızın tartışılması suretiyle yeni bir bilirkişi tayinini sayın mahkemenizden bilvekale talep ederim.

DAVACI/DAVALI/DAVACI VEKİLİ

Ad – Soyad

İmza

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir